BSN Sp. z o.o.


Elizówka 48G
21-003 Ciecierzyn
NIP 7133068153
REGON 060747614
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód KRS 0000380591
Kapitał Zakładowy 15 000,00 zł


     +48 603 256 898
     +48 518 501 324

 

     biuro@bsn.net.pl

     mirek@bsn.net.pl